Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο


Σχετικά με Εμάς

Με εμπειρία πάνω από 25 χρόνια σε θέματα λογιστικά και φοροτεχνικά είμαστε σε θέση να πούμε ότι στο λογιστικό γραφείο μας θα βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη.

Με βασικά εργαλεία την διαρκή ενημέρωση σε θέματα ευρύτερου Φορολογικού και Οικονομικού ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, με όπλο την πάνω από είκοσι πέντε χρόνια εμπειρία σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων και με κύρια χαρακτηριστικά την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία, το γραφείο μας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών του προσφέροντας τους ασφάλεια και σιγουριά.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε για εσάς:

  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
  • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
  • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
  • Έλεγχο δαπανών και φορολογική τους στήριξη

Οι Υπηρεσίες μας πιο Αναλυτικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

1Λογιστικές-Φορολογικές Υπηρεσίες

Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος.

2Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση στους πελάτες μας σε χρηματοοικονομικά θέµατα που τους απασχολούν σε περιόδους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους. Κύρια φροντίδα µας κατά τον σχεδιασµό των υπηρεσιών µας είναι να εξυπηρετήσουμε µε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες των πελατών µας, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων τους.

3Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της μείωσης κόστους

Στην εταιρεία, γνωρίζουμε ότι ο ευκολότερος τρόπος να αυξήσουμε τα κέρδη είναι με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την μείωση των εξόδων. Η αύξηση των πωλήσεων ή των εσόδων την συγκεκριμένη συγκυρία είναι πολύ δύσκολη ή απλώς δεν είναι τόσο αποτελεσματική.

4Προσομείωση λειτουργίας Οικονομικών δεδομένων και εταιριών

Η προσομοίωση έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να βελτιώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες τους, και αποτελεί εργαλείο για όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε όλους τους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Λαλιώτης Λουκάς Χ. και Συνεργάτες